Schooltijden

Op basisschool De Veste hanteren wij een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één middag per week vrij). De kinderen eten samen met de leerkracht in het eigen lokaal en tijdens het buiten- of binnenspelen is er toezicht door overblijfkrachten.

Maandag            08.30 – 14.30 uur
Dinsdag              08.30 – 14.30 uur
Woensdag          08.30 – 12.15 uur
Donderdag        08.30 – 14.30 uur
Vrijdag                08.30 – 14.30 uur