Meldpunten

Op basisschool De Veste kunt u bij verschillende meldpunten terecht

U als ouder en wij als school willen samen het beste doen voor de kinderen. Maar wat is precies het
beste voor uw kind en op welke manier bereiken we dat? Soms verschillen we hierover van mening of
kan er onvrede ontstaan. In dat geval gaan we samen het gesprek aan.

Op en rond de school zijn mensen die u kunnen helpen om de juiste stappen te zetten als u ontevreden
bent of als u zorgen hebt. Dit zijn:

• de interne vertrouwenspersoon: een luisterend oor op school voor ouders en kinderen, die u
advies geeft om het probleem op te lossen;
• de anti-pestcoördinator: voor problemen die te maken hebben met plagen, pesten of sociale
veiligheid;
• de intern begeleider: voor vragen over de ontwikkeling van uw kind, passend onderwijs of over de
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
• de medezeggenschapsraad: denkt mee over vragen die te maken hebben met het schoolbeleid of
de schoolorganisatie

Intern vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersonen op onze school zijn: Fleur van den Oever en Cindy van der Made.
Per mail zijn de interne vertrouwenspersonen bereikbaar op:
fleurvandenoever@leerrijk.nl of cindyvandermade@leerrijk.nl.

Externe vertrouwenspersoon

Stichting Leerrijk is aangesloten bij vertrouwenswerk.nl. Informatie vindt u op www.vertrouwenswerk.nl.
De rechtstreekse contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen
zijn:
• Annelies de Waal (06-33646887, anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl)
• Roy Ploegmakers (06-48088774, royploegmakers@vertrouwenswerk.nl )

De vertrouwensinspecteur van Leerrijk is op werkdagen te bereiken, tussen 8.00 en 17.00 uur op het
telefoonnummer: 0900-1113111