Opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderdagverblijf De Schat, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Buitenschoolse opvang

Voor opvang buiten schooltijd kan contact worden gezocht met Kinderdagverblijf De Schat, zij verzorgen opvang in ons schoolgebouw. Ook kan men terecht bij Holder den Bolder  van Stichting Mikz. Aan deze opvang zijn kosten aan verbonden.