Leerlingenraad

Een van de aspecten die we op school willen ontwikkelen, is het vergroten van de inspraak en het meedenken van leerlingen: kinderparticipatie.

Kinderparticipatie heeft tot doel dat kinderen medezeggenschap hebben bij zaken die hen direct en indirect aangaan.  Op deze manier zullen leerlingen ervaren dat ook hun ideeën, plannen en inbreng er toe doet, dat ze serieus genomen worden.

Daarnaast is het belangrijk om kinderen bagage mee te geven: zelfvertrouwen, mondigheid, sociale competentie, zelfstandigheid, omgaan met normen en waarden. Dit zijn dingen die de kinderen aangeleerd moeten worden, het komt niet zomaar vanzelf. Dit ontwikkelingsproces willen we mede stimuleren door kinderen meer inspraak te geven.

In het begin van het schooljaar kiezen de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 democratisch per groep twee vertegenwoordigers, een jongen en een meisje per groep. Zij overleggen samen met de schoolleider 4 keer per jaar, na een voorbereiding in de klas. Er wordt gepraat over allerlei schoolse zaken. De informatie en bespreekpunten kunnen voortkomen uit de groep, uit de vertegenwoordigers zelf of uit een ideeënbus. Op die manier worden alle kinderen erbij betrokken.