Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders van leerlingen op onze school. Deze ouders organiseren samen met het team van de school allerlei activiteiten.

De Ouderraad houdt zich bezig met:
– Het bevorderen dat ouders zich voor school gaan interesseren.
– Het bevorderen dat de ouders ondersteunende werkzaamheden kunnen verrichten op school.
– Het organiseren van ontspanningsactiviteiten. Waar mogelijk worden de activiteiten samen met één of
meerdere teamleden en ouderraadsleden opgestart.
Voorbeelden: Het organiseren van Sinterklaasactiviteiten, Carnaval, Pasen en de Vestedag/schoolreisje.

Om de activiteiten die de Ouderraad organiseert te kunnen financieren, wordt aan alle ouders
een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd. Omdat elk kind aan elke activiteit deelneemt, is de bijdrage
voor elk kind in het gezin gelijk. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. Hoewel dit een vrijwillige bijdrage is, kan zonder deze bijdrage een groot aantal activiteiten niet doorgaan.

Leden van de Ouderraad

Contactgegevens

E-mailadres: ouderraaddeveste@leerrijk.nl
Financiële vragen: finordeveste@leerrijk.nl