Onze school

Graag nemen we jullie mee in de geschiedenis van onze school.

De Veste 

Basisschool De Veste is op 1 augustus 2015 ontstaan uit een fusie van bs. de Hooght (Waspik-Boven) en bs Jacinta (Waspik-Centrum). 

De school is genoemd naar een in 2009 in gebruik genomen nieuw natuurgebied. Het 12 hectare grote gebied is gelegen tussen Waspik en Waspik-Zuid in de polder ‘Klein Waspik’. Het ligt ten zuiden van de voormalige Langstraatspoorlijn nu het ‘Halve Zolenpad’. Het gebied heeft naast een natuurlijke en recreatieve ook een cultuurhistorische waarde omdat hier een deel van de Zuiderwaterlinie heeft gelegen.  

De Veste is één van de 14 scholen van Stichting Leerrijk. 

De Hooght 

Rooms Katholieke basisschool De Hooght: de naam is ontleend aan de zandverstuiving waarop de school gebouwd was. Hij lag, samen met een aantal boerderijen, hoger dan het omliggende land en werd in 1968 in gebruik genomen. 

De verbondenheid met de kern Waspik-Boven was erg groot, daar de school samen met de kerk, ’t Schooltje, het café en de cafetaria de enige voorzieningen waren. 

De kerk heeft bij de oprichting van de school een grote rol gespeeld. De paters Carmelieten, die in het klooster gevestigd waren, hebben er alles aan gedaan om in Waspik-Boven een katholieke school te bouwen. Het bestuur van de school werd daarom ook genoemd naar de grote initiatiefnemer in deze: pater Servatius. Het bestuur werd vanaf de oprichting ook genoemd ‘Stichting Sint Servatius’. 

Jacinta 

Het onderwijs in Waspik-Centrum begon met een aparte jongens- en meisjesschool. Het huidige schoolgebouw dateert van 1960. Op 13 maart 1970 werd de ‘Katholieke Stichting Onderwijs Belangen’ gesticht om zo in de Bartholomeus parochie onderwijs te geven aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Toen in 1985 de vorming van de basisschool een feit werd, vormde de voormalige kleuterschool De Eerste Stapjes met de lagere school De Jacintaschool ook één school. Als naam werd gekozen voor: R.K. basisschool Jacinta.