Overblijven

Op basisschool De Veste hanteren wij het continurooster. De kinderen lunchen op school. Na het eten spelen de kinderen een half uur buiten.
Tijdens het half uur dat de leerlingen buitenspelen, wordt er door vrijwilligers gesurveilleerd. Deze vrijwilligers zijn in het bezit van een geldige VOG-verklaring.
Bij slecht weer blijven de leerlingen in hun eigen groep en surveilleren de vrijwilligers in deze groepen. De leerkracht zorgt dan voor ontspannende activiteiten gedurende de pauzetijd.