Ons onderwijs

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een passend aanbod aan, dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs.

Lesmethodes

Op onze school gebruiken we deze lesmethodes.

Taal: Taal op Maat
Spelling: Spelling op Maat
Rekenen:
Technisch lezen: Estafette/Veilig Leren Lezen – Kim versie
Begrijpend lezen:
Studievaardigheden: Blits
Schrijven: Pennenstreken
Engels
Wereldoriëntatie: Blink
Muziek:
Verkeer: Wijzer Verkeer
Sociaal-emotionele ontwikkeling: Kanjertraining

 

BRABANTS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL

Wij zijn een school met het BVL-label. Verkeersveiligheid maakt structureel deel uit van het
schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische
oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen naar school zo
verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of-verzorgers betrokken bij de
verkeerseducatie.