Missie & Visie

Onze missie
Wij, leerlingen-team-ouders, werken samen aan de passende ontwikkeling voor ieder kind. Dit doen we met vol vertrouwen en met respect naar elkaar.

Onderzoekend- en ontdekkend leren is voor ons belangrijk. Wij komen tegemoet aan talenten en streven naar gelukkige kinderen, ouders en teamleden.

Onze visie op leren
Onderzoekend- en ontdekkend leren is voor ons belangrijk. Wij komen tegemoet aan talenten en streven naar gelukkige kinderen, ouders en teamleden. Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en de leerlingen mogen de lesstof op een eigen manier verwerken

Onze visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet.

Onze visie op actief burgerschap en sociale integratie
Onze school wil graag dat de leerlingen betrokken burgers worden die een bijdrage kunnen en willen leveren aan een duurzame leefbare wereld.

“Wat heeft de school eigenlijk van mij geleerd?”

Loesje